Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Tabela kierunków 2020/21

OFERTA KSZTAŁCENIA
W ZESPOLE SZŁÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA
 I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W OSTRÓDZIE

 roku szkolnym 2020/2021

 

TYP SZKOŁY

Czas trwania nauki

/ forma nauki

Język obcy

Podstawa programowa

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

4 lata

forma zaoczna lub wieczorowa

j. angielski/
j. niemiecki

Na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum /zapisy na wszystkie semestry

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

3 lata/

forma zaoczna lub wieczorowa

j. angielski/
j. niemiecki

Na podbudowie szkoły branżowej I-go stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

SZKOŁA POLICEALNA

Podbudowa: liceum lub technikum

/nie wymagana matura/

 

Kierunek nauczania

Czas trwania nauki/

/ forma nauki

Język obcy

Kwalifikacje zawodowe

Opiekun medyczny

1 rok

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

MED.03.: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Technik masażysta

2 lata

wieczorowa

j. angielski/
j. niemiecki

MED.10.: Świadczenie usług w zakresie masażu.

Opiekun osoby starszej

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

SPO.01:  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Opiekun w domu pomocy społecznej

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

SPO.03.: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Technik administracji

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

EKA.01: Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Technik rachunkowości

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

EKA.05.: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Technik informatyk

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

INF.02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

1,5 roku

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

BPO.01.: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Florysta

1 rok

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

OGR.01.: Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Technik turystyki na obszarach wiejskich
/agroturystyka/

2 lata

zaoczna

j. angielski/
j. niemiecki

HGT.09.: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:

HGT.10.: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kursy przeznaczone dla osób pełnoletnich

Podbudowa: wymagane minimum wykształcenie podstawowe

Zawód

Czas trwania/

forma nauki

Język obcy

Kwalifikacje zawodowe

Ślusarz

2 lata

zaoczna

j. angielski

MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kucharz

2 lata

zaoczna

j. angielski

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań.

Cukiernik

2 lata

zaoczna

j. angielski

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Fryzjer

2 lata

zaoczna

j. angielski

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

Sprzedawca

2 lata

zaoczna

j. angielski

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Krawiec

2 lata

zaoczna

j. angielski

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań;

 HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Dla osób, które posiadają tytuł kucharz

1 rok

zaoczna

j. angielski

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

+ szkoła średnia = Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik usług fryzjerskich

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Dla osób, które posiadają tytuł fryzjer

1 rok

zaoczna

j. angielski

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

+ szkoła średnia = Technik usług fryzjerskich

Technik handlowiec

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży;

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Dla osób, które posiadają tytuł sprzedawca

1 rok

zaoczna

j. angielski

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

+ szkoła średnia = Technik handlowiec

Technik przemysłu mody

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Dla osób, które posiadają tytuł krawiec

1 rok

zaoczna

j. angielski

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 
 + szkoła średnia = Technik przemysłu mody

Technik mechanik

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

MEC.03. Montaż obsługa maszyn urządzeń;

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik reklamy

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego;

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Technik logistyk

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

SPL.01. Obsługa magazynów

Kw. SPL.04. Organizacja transportu

Technik hotelarstwa

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Technik informatyk

2,5 roku

zaoczna

j. angielski

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.