Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zak rokuMiniony rok szkolny przyniósł wszystkim, zarówno słuchaczom, jak i nauczycielom  wiele nieoczekiwanych zmian. Były one spowodowane oczywiście pandemią koronawirusa, przez którą wiele aspektów naszego życia uległo sporym modyfikacjom. Zmianie  uległa także edukacja w tym czasie, niosąc ze sobą wiele wyzwań i nowych rozwiązań. Jednak zarówno pedagodzy, jak i słuchacze włożyli wiele wysiłku, aby zakończyć ten rok z powodzeniem.

Zakończenie roku szkolnego miało w tym roku zupełnie inny wymiar. Przede wszystkim musiało odbywać się w warunkach reżimu sanitarnego. Wiele ciepłych słów skierowała pani wicedyrektor Elżbieta Rudzińska do nauczycieli oraz słuchaczy, dziękując wszystkim za wytężoną pracę i wysiłek włożony w edukację podczas pandemii. Następnie wychowawczyni klasy II Technik Administracji – pani Monika Bunalska pogratulowała osiągniętych wyników i wręczyła świadectwa oraz dyplomy najlepszym słuchaczom.

Kampania informacyjna e-zdrowe l@to 2020

Drodzy Słuchacze!

W ostatnich miesiącach nasze szkolne życie (choć nie tylko) uległo dużym zmianom. Nowe wyzwania spowodowały konieczność dostosowania się do realiów, jakie przyniosło życie w cieniu pandemii koronawirusa. Wszyscy, w zawrotnym tempie, musieliśmy podporządkować się nowym zasadom współżycia społecznego, zmodyfikować nasze przyzwyczajenia i sposób nauki czy pracy. Przed oświatą postawiono ważne zadanie - całkowite przeniesienie nauczania i zarządzania pracą szkoły do przestrzeni wirtualnej. W przeciągu kilkunastu dni musieliśmy dostosować się do zmienionych oczekiwań, potrzeb i możliwości. W tym krótkim czasie szkołę należało zupełnie przeorganizować - ustalić i utrzymać nowy porządek. Wspólnymi siłami, dzięki determinacji i wytężonej pracy kadry zarządzającej szkołą, pedagogów, ale również Waszej , sprostaliśmy temu bardzo skomplikowanemu zadaniu i dobrnęliśmy do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Gratuluję sukcesu promocji lub ukończenia szkoły! Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak poradziliście sobie w tej trudnej sytuacji.  Nie bez znaczenia było tu wsparcie Waszych nauczycieli, którym również serdecznie gratuluję kompetencji, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu nowej e-rzeczywistości edukacyjnej. Dziękuję pięknie!

Czytaj więcej...

Gratulacje Kasia Ćwirynkało

Gratulacje Kasia Ćwirynkało

Konsultacje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Od 25 maja br. Maturzyści będą mieli możliwość korzystania z konsultacji  na terenie szkoły.

Organizacja konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na podstawie których, zostały opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej!

Aby słuchacz mógł przystąpić do konsultacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin,  skontaktuje się z nauczycielem prowadzącym  w celu zgłoszenia uczestnictwa w konsultacjach. Konsultacje mogą się odbywać zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI MATURALNYCH 
  -  od dnia 25 maja 2020

Czytaj więcej...